Nødlån på dagen

Et nødlån er et lån som tas i en nødsituasjon, som for eksempel når man trenger å dekke uforutsette utgifter eller når man har behov for økonomisk støtte i en midlertidig vanskelig økonomisk situasjon. Nødlån er ofte korte lån med høyere rente enn vanlige lån, da de...