Personvern | FlexFinans.no

PERSONVERNERKLÆRING

NetAd AS sine kunders personopplysningshåndtering og håndtering av personopplysninger relatert til markedsføring.

Databehandling i et nøtteskall

1. ​HVEM BEHANDLER DINE PERSONOPPLYSNINGER?

NetAd AS, Org. nummer: 999 656 099, Odalsveien 1, 3470 Røyken, ”vi” behandler dine personopplysninger, når du bruker tjenester som tilbys av NetAd AS.

2. ​HVEM KAN DU TA KONTAKT MED ANGÅENDE PERSONVERNSSPØRSMÅL?

Dersom du har spørsmål angående personvern eller du vil bruke dine rettigheter, bør du være i kontakt med:

Johnny Myklebust
NetAd AS
Odalsveien 1
Røyken
Email: contact@netad24.com

3​. HVILKE TYPER PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?

Den type av informasjon som vi behandler om deg kan være relatert til å administrere kundeforhold og/eller for markedsføringsformål:

Grunnleggende informasjon som f.eks.: Kunderelatert informasjon som f.eks.:

4​. HVILKE FORMÅL KAN BEHANDLINGEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER HA?

Din personinformasjon vil bli håndtert for prosessering, behandling, analyse og utvikling av kundeforholdet, f.eks. for å opprettholde din informasjon, for å kontrollere og gjennomgå informasjonen din samt dele relevant informasjon med samarbeidspartnere, i tillegg til kundekommunikasjon og kundeforespørsler som f.eks. kundetilfredshetsundersøkelser.

Dine personopplysninger vil bli behandlet for design og målrettning av direkte markedsføring og reklame. Markedsføring kan rettes mot deg ved analysering av din personinformasjon.

I tillegg kan dine personopplysninger brukes til å designe og utvikle forretningsvirksomheten og våre tjenester.

5​. PÅ HVILKE GRUNNLAG BEHANDLER VI DINE OPPLYSNINGER?

Vi behandler din informasjon med det formål for å kunne tilby servicetjenesten for deg og for å kunne forberede deg å gjennomføre et kundeforhold eller kundekontrakt.

Informasjonen din vil også bli behandlet basert på den legitime interessen som skapes av kundeforholdet eller det potensielle kundeforholdet, og på grunnlag av lovbestemt forpliktelse.

Vi behandler dine personlige opplysninger på grunnlag av ditt samtykke når vi ber deg om markedsføringstillatelse for direkte markedsføring og nyhetsbrevlevering. Du kan når som helst avbryte samtykket ditt ved å varsle skriftlig via e-post til: : contact@netad24.com

6. HVEM DELER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE MED?

7. OVERFØRES DINE PERSONOPPLYSNINGER TIL DATABEHANDLERE I TREDJELAND?

Det overføres ikke personopplysninger utenfor EU eller det europeiske økonomiske samarbeidsområdet EØS.

8. ​HVOR LENGE BEHOLDER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Dine personopplysninger oppbevares så lenge det er nødvendig for å behandle personopplysninger eller for å overholde våre lovbestemte forpliktelser. Som regel lagres personopplysningene i perioden: 2 år
Personopplysninger relatert til regnskapsmateriale oppbevares seks (6) år fra det årsskiftet, da regnskapsåret er avsluttet.

9. ​HVILKE RETTIGHETER HAR DU?

For å bruke rettighetene listet nedenfor, vennligst kontakt ved skriftlig henvendelse via e-post til: contact@netad24.com eller til postadresse:

NetAd AS
Odalsveien 1
Røyken

9.1​ Rett til å få tilgang til informasjon

Du har rett til å motta bekreftelse fra oss som svarer på spørsmål om vi håndterer dine personopplysninger. Du har også rett til å få tilgang til personopplysninger om deg, og informasjon om behandling av din persondata i følge databeskyttelsesforskriften.

Når du bruker dine rettigheter til å få tilgang til persondatainformasjon, vil vi gi deg en kopi av de personopplysningene vi behandler. Hvis du ber om flere kopier, kan vi belaste deg en rimelig avgift/gebyr basert på administrative kostnader.

9.2​ Rett til å rette opp informasjon

Du har rett til å be oss om å rette feilaktig informasjon. Du har også rett til å fullføre de ufullstendige personopplysningene ved å gi oss ytterligere skriftlig avklaring.

9.3​ Rett til å be om å slette data

Du har rett til å be om å fjerne personlig informasjon om deg uten unødig forsinkelse, dersom:

9.4​ Rett til å begrense behandlingen av persondata

Du har rett til at vi begrenser personopplysningsbehandlingen på en slik måte at dine personopplysninger kan i tillegg til å bli lagret kun håndteres med ditt samtykke eller basert på rettslige krav, eller for å forsvare rettighetene til en annen person, dersom:

9.5​ Rett til å overføre data fra ett system til et annet

Du har rett til å motta dine personopplysninger som du har gitt oss i et strukturert, alminnelig og maskinlesbart format, og rett til å overføre denne informasjonen til en annen registrator, hvis: Retten til å overføre data fra ett system til et annet, er begrenset til en prosedyre som ikke har negativ innvirkning på andres rettigheter eller friheter.

9.6 ​Retten til å motsette seg behandling av personopplysninger

Du har rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger på grunnlag av din personlige situasjon, dersom det ikke finnes noe begrunnet grunnlag for personopplysningsbehandling.

Du har rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger for direkte markedsføring. Du kan selv avmelde deg fra elektronisk direkte markedsføring ved å følge meldingens avmeldingsmetode eller klikke på avmeldingslenken («Avmeld» sk.«Unsubscribe») i meldingene for å avbryte markedsføringsmeldinger.

10. ​Rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten

Du har rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten for databeskyttelsesspørsmål (datatilsynet), hvis du anser at dine personopplysninger behandles i strid med dine rettigheter under personvernreglene.

11. ​HVORFRA INNHENTER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Personopplysningene vil i det vesentlige innhentes fra deg selv, når du besøker flexfinans.no -nettstedstjenesten f.eks. gjennom nettskjema eller andre elektroniske tjenester. Dine personopplysninger innhentes også når du deltar i våre markedsføringskampanjer.

Fra samarbeidspartneren Oy Salus Group Ab får vi informasjon om følgende: din alder, postnummer og kjønn og med ditt samtykke kvalitets- og godkjenningsinformasjon om din lånesøknad.

12. ​HVORDAN SIKRER VI AT PERSONVERNET TIL DEN ENKELTE IVARETAS VED HÅDTERING AV PERSONOPPLYSNINGER?

Opplysninger som behandles elektronisk i personopplysningsfildatabasene er beskyttet av brannmurer, passord og andre sikkerhetskomponenter som til sammen utgjør aksepterte IT-sikkerhetstiltak.

Dokumentasjon som inneholder opplysninger i manuell form er plassert innenfor et sted hvor materialet er beskyttet mot uautorisert tilgang.

Kun den identifiserte behandlingsansvarlige, tilknyttede medarbeidere eller saksbehandlerne med ansvar for angjeldende saksområde, har tilgang til personinformasjon i registeret.