I Norge er det Finanstilsynet som har ansvar for å sette reglene for forbrukslån og andre typer lån og kreditter. Finanstilsynet er et statlig organ under Finansdepartementet, og har som mål å sikre at finansmarkedene fungerer effektivt og at forbrukerne beskyttes mot urettferdig behandling. Finanstilsynet setter blant annet krav til hvordan långivere skal informere om lånevilkårene, samt hvilke dokumenter som skal følge med låneavtalen. Finanstilsynet følger også opp at långivere følger gjeldende lover og regler.

Finanstilsynet er et statlig organ under Finansdepartementet i Norge. Finanstilsynet har som mål å sikre at finansmarkedene fungerer effektivt og at forbrukerne beskyttes mot urettferdig behandling. Finanstilsynet setter blant annet regler for hvordan långivere skal informere om lånevilkårene, samt hvilke dokumenter som skal følge med låneavtalen. Finanstilsynet følger også opp at långivere følger gjeldende lover og regler. Sammenlign lån

Finanstilsynet har også ansvar for å godkjenne og tilsynsføre finansforetak og andre aktører i finansmarkedet. Finanstilsynet er et statlig organ, og det er derfor Finansdepartementet som har ansvaret for å styre og lede tilsynet. Finansdepartementet er en del av regjeringen, og det er derfor regjeringen som har det overordnede ansvaret for Finanstilsynet og dets virksomhet. Finanstilsynet har imidlertid også en vis grad av uavhengighet, slik at de kan utføre sine oppgaver på en objektiv og upartisk måte. Les mer om Forbrukslån i Norge på wikipedia

Sammenlign lån